Community Standaarden

Community Standaarden

Richtlijnen voor onze Community

Babysits is een online platform voor kinderopvang, wat betekent dat onze oppassen en ouders in contact met elkaar kunnen komen. Als zodanig hebben we richtlijnen opgesteld die we aanbevelen aan onze oppassen en ouders. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de Babysits community te handhaven, zodat oppassen en ouders meer kans hebben op een fijne ervaring.

Voor oppassen is het belangrijk om in gedachten te houden dat elk gezin anders is. Niet alle kinderen waarop je past, zullen van dezelfde leeftijd zijn en evenmin zullen de huishoudelijke regels hetzelfde zijn voor elke familie. Daarom is het belangrijk om begrip te hebben voor deze verschillen en jouw manier van oppassen aan te passen voor elk gezin om zo de beste zorg te bieden. Bovenal vragen wij de oppassen de kinderen de best mogelijke zorg te verlenen.

Voor ouders is het belangrijk om in gedachten te houden dat elke oppas anders is en ook andere verwachtingen heeft. Oppassen kunnen verschillende werktijden, taken, of hoogte van salaris verwachten. Daarom is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de oppas over jullie verwachtingen, voordat je de oppas laat oppassen. Wij vragen ouders de oppassen altijd respectvol en professioneel te behandelen.

Communiceer voor je eigen veiligheid en bescherming alleen via Babysits. Betaal nooit ergens voor en deel geen persoonlijke informatie zoals ID-documenten en bankgegevens met iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Meer informatie

Disclaimer

Ouders en oppassen zijn verantwoordelijk voor het screenen, interviewen en het maken van hun uiteindelijke keuze. Dit document bevat richtlijnen voor gedrag. Babysits kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor platformleden of hun daden. Bezoek onze pagina Vertrouwen en veiligheid om meer te lezen over vertrouwen en veiligheid op Babysits.

Vertrouwen & Veiligheid

Babysits behoudt zich het recht voor om leden die onze community standaarden of algemene voorwaarden schenden de toegang te ontzeggen.

Deel 1: Richtlijnen voor Oppassen

Algemene richtlijnen

 • De oppas zou eerlijk en nauwkeurig zichzelf vertegenwoordigen en zijn of haar certificaten en kwalificaties weergeven.
 • De oppas zou niet op discriminerende wijze mogen communiceren op basis van uiterlijk, etniciteit, religie, geslacht, cultuur of op een manier die kan worden geïnterpreteerd als gewelddadig, schadelijk of ongepast.
 • Wanneer een oppas akkoord gaat met het oppassen voor een gezin, zou de oppas volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor de kinderen die hij of zij zal verzorgen.
 • De oppas zou de instructies van de ouders moeten volgen met betrekking tot het oppaswerk (bijvoorbeeld huisregels, speeltijd, bedtijd).
 • De oppas zou contact moeten opnemen met de ouders als hij of zij niet zeker weet hoe er moet worden omgegaan met een bepaalde situatie met betrekking tot de kinderen (bijvoorbeeld het geven van medicatie, de kinderen naar bed brengen, enz.).
 • In het geval dat de oppas (onverwachts) een aankomende oppasafspraak moet annuleren, dan zou de oppas de ouders minstens 24 uur voor aanvang van de afspraak moeten informeren.
 • De oppas zou nooit de ouders of kinderen die ze verzorgen mogen bedreigen of chanteren.
 • De oppas zou nooit iets mee mogen nemen naar huis dat niet van hem of haar is.

Voor het Oppassen

 • De oppas zou met de ouders moeten communiceren en voorbereid zijn op specifieke behoeften van de kinderen.
 • De oppas zou van tevoren met de ouders moeten communiceren om de eigen veiligheid te waarborgen.
 • De oppas zou op het afgesproken tijdstip moeten arriveren voor het oppaswerk.
 • De oppas zou de ouders ruim van tevoren moeten laten weten als hij of zij te laat is of dat hij of zij de afgesproken tijd niet kan halen.
 • De oppas zou zich geschikt moeten kleden voor het oppaswerk (bijvoorbeeld geen kleding met scheldwoorden of ongepaste afbeeldingen).
 • De oppas zou de ouders bij aankomst moeten vragen of zij bepaalde verwachtingen hebben voor de oppas buiten de rol van het oppassen (bijvoorbeeld schoonmaken, koken of de telefoon beantwoorden).

Tijdens het Oppassen

 • De oppas zou de volledige verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de kinderen die onder zijn of haar hoede zijn voor de duur van het oppassen.
 • De oppas zou onder geen enkele omstandigheid gebruik mogen maken van fysieke of verbale straffen tegen de kinderen (bijvoorbeeld grijpen, slaan, schreeuwen, schudden, vloeken, enz.).
 • De oppas zou zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de ouders wanneer zich problemen voordoen die de oppas niet zelf kan oplossen.
 • De oppas zou de hulpdiensten moeten bellen in geval van nood als de ouders onbereikbaar zijn.
 • De oppas zou niet de deur open mogen doen voor vreemden (dat wil zeggen, iemand die de ouders niet expliciet hebben goedgekeurd).
 • De oppas zou niet andere mensen mogen uitnodigen in het huis tijdens het oppassen, tenzij de ouders toestemming hebben gegeven.
 • De oppas zou geen alcohol mogen consumeren, drugs gebruiken of ander gedrag mogen vertonen die zijn of haar zorg voor de kinderen beïnvloed.
 • De oppas zou het huis moeten achterlaten in dezelfde staat als aan het begin van het oppassen.

Na het Oppassen

 • De oppas zou eerlijk moeten zijn tegen de ouders over hoe de kinderen zich gedroegen tijdens het oppassen.
 • De oppas zou de ouders op de hoogte moeten stellen van voorwerpen die tijdens het oppassen zijn beschadigd of gebroken.
 • De oppas zou mogen verwachten betaald te worden wat vooraf is afgesproken.
 • De oppas zou eventuele klachten over het oppaswerk aan de ouders moeten doorgeven binnen een redelijke tijd.
 • De oppas zou Babysits moeten laten weten wanneer de ouders zich ongepast of onredelijk hebben gedragen tegenover de oppas.
 • De oppas zou een review moeten schrijven over het gezin om andere oppassen op het platform te helpen.

Deel 2: Richtlijnen voor Ouders

 • De ouder zou zichzelf, de functie en de functievereisten eerlijk en nauwkeurig weergeven.
 • De ouder zou niet op discriminerende wijze mogen communiceren op basis van uiterlijk, etniciteit, religie, geslacht, cultuur of op een manier die kan worden geïnterpreteerd als gewelddadig, schadelijk of ongepast.
 • De ouder zou duidelijke instructies en verwachtingen moeten vaststellen voor de oppas (bijvoorbeeld huisregels, speeltijd, bedtijd).
 • De ouder zou de oppas moeten vertellen wanneer zij verwachtingen hebben van de oppas buiten de rol van kinderopvang (bijvoorbeeld schoonmaken, koken of de telefoon beantwoorden).
 • De ouder mag de oppas nooit in gevaar brengen, bedreigen of fysiek geweld plegen.
 • In het geval dat de ouder (onverwacht) een oppasafspraak moet annuleren, dan moet de ouder proberen de oppas 24 uur van tevoren te informeren.
 • De ouder zou een lijst met contactgegevens (telefoonnummers, contactgegevens voor noodgevallen), details over de slaapschema’s van de kinderen en mogelijke medicatie moeten verstrekken aan de oppas.
 • De ouder zou de oppas moeten updaten als de ouder te laat thuis komt. In geval van nood moet de ouder bereikbaar blijven voor de oppas of een andere contactpersoon opgeven die de oppas kan bereiken.
 • De ouder zou de oppas het vooraf afgesproken bedrag moeten betalen.
 • De ouder zou eventuele klachten over de oppas binnen een redelijke tijd moeten melden.
 • De ouder zou Babysits moeten laten weten wanneer de oppas zich tijdens het oppaswerk ongepast heeft gedragen.
 • De ouder zou een review moeten schrijven voor de oppas om andere ouders op het platform te helpen.

Ben je er klaar voor?

Meld mij aan!